Osby Billack AB startades 1980 och lackerar skador till ett 30-tal bilverkstäder i nordöstra skåne och småland. Vi har möjlighet att ta emot jobb från alla försäkringsbolag och kan alla bilmärken.

År 1994 installerades det en ny sprutbox (en kombibox) från det belgiska företaget Garmat. Den svenska återförsäljaren var Akzo Nobel Car Refinishes AB Stockholm.

År 2006 köpte vi nya lokaler på Regnbågsvägen 9 i Osby. Uppköpet innebar en stor expansion och möjlighet till att ta emot fler bilar. Renovering av lokalerna påbörjades direkt och två nya sprutboxar från det spanska företaget Lagos installerades. Inflyttning skedde i juni 2007.
En viktig bit i de nya lokalerna var miljön. Boxarna värms med gasol, som är ett mycket miljövänligt alternativ. Redan år 2005 hade vi börjat lackera med vattenspädbara färger och därmed minskat lösningsmedels utsläppen med 60%. Idag använder vi oss av PPG:s lackeringsmaterial som vi köper från Olsson & Ekberg AB samt Sikkens som köper av Akzo Nobel Car Refinishes

Ägare till företaget är Jerry Harrysson och Lars-Göran Svensson.